Aktualne przetargi

2020-11-04 11:45

PNS 25/2020 „ Remont 3 szt. oczyszczalni ścieków – Lichnowy, Cołdanki, Ciechocin oraz przepompowni ścieków w miejscowości Silno ul. Przyrzeczna, gm. Chojnice”.

  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ...

2020-10-07 13:14

PNS 22/2020 Zadanie nr 1: „Budowa przewodu tłocznego na trasie Nowa Cerkiew – Racławki oraz przebudowa istniejącej przepompowni ścieków w m. Nowa Cerkiew”. Zadanie nr 2: „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Racławki, gm. Chojnice”.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-10-07 09:13

PNS 23/2020 „ Remont zbiornika wodnego wraz z urządzeniami odprowadzającymi nadmiar wody, zlokalizowanego na dz. nr 429 w miejscowości Charzykowy.”

Gminny Zakład Gospodarki KomunalnejSpółka z...

2020-06-12 13:17

PNS 12/2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-05-28 08:58

PNS 10/2020 „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w miejscowościach na terenie gminy Chojnice”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-05-19 12:43

PNS 08/2020 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 42kWp na terenie SUW w miejscowości Charzykowy.

    Gminny Zakład Gospodarki Komun...

2020-02-26 07:29

PNS 06/2020 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie, gm. Chojnice”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-01-03 13:16

PNS 01/2020 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji budynku siedziby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Drzymały 14 w Chojnicach”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2019-09-24 12:24

PNS 14/2019 Dostawa samochodu specjalnego do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnych.

ZAMAWIAJĄCY   Gminny Zakład Gospodarki...

2019-07-29 14:09

PNS 08/2019 Dostawa samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody.

ZAMAWIAJĄCY   Gminny Zakład Gospodarki...

2019-06-19 10:55

PNS 07/2019 WYKONANIE ZADAŃ P.N. Zadanie nr 1: „Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice”. Zadanie nr 2: „Remont sieci wodociągowej na trasie Powałki – Krojanty, gm. Chojnice”. Zadanie nr 3: „Budowa sieci wodociągowej na tras

  Spółka z o.o. ul. Drzymały 14...

2019-04-23 17:21

PNS 02/2019 WYKONANIE ZADAŃ PN. Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2019-02-07 11:17

PNS 01/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

1. Ogłoszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...