Podstawa prawna działania

GZGK Sp. z o.o. działa zgodnie z  Ustawą z dnia 15 września  2000 r. - Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).

Firma wykonuje swoją działalność w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 
( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm. )

Spółka utworzona na podstawie Uchwały Nr XLIV/581/2006 z dnia 26.10.2006 roku Rady Gminy Chojnice.

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2019-07-09 23:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2019-07-09 23:56
Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-07-17 13:09
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1588