Przetargi zamknięte

2020-08-28 07:00

PNS 16/2020 „Dostawa samochodu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji o masie do 9,0 T.”

Gminny Zakład Gospodarki KomunalnejSpółka z...

2020-08-20 12:01

PNS 15/2020 „Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego–część 2 ” - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-08-20 08:00

PNS 14/2020 „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Uroczej Chojniczki, gm. Chojnice”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2020-05-25 13:05

PNS 09/2020 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wschodniej części aglomeracji Chojnice - Część I Część II

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2020-04-29 09:53

PNS 7/2020 " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chojnice Część I i Część II"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2020-02-20 13:26

PNS 5 /2020 „Zakup i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania infrastrukturą sieciową eksploatowaną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2019-10-22 07:35

PNS 18/2019 " Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego- magazynowo- warsztatowego- zadanie nr 1 i zadanie nr 2" - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2019-09-24 07:42

„Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku biurowego - magazynowo - warsztatowego – zadnie nr 1 i zadanie nr 2” - Charzykowy dz. 428/3 gm. Chojnice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2019-05-22 09:26

PNS/04/2019- USŁUGA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I DROGOWEJ DLA ZADANIA „Uporządkowanie gospod. wodno-ściekowej wraz z kan. deszcz. na terenie Aglomeracji Chojnice-e.II ".

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2019-05-06 13:20

PNS/03/2019 - USŁUGA PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ I DROGOWEJ DLA ZADANIA P.N. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice -e.II"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2018-11-26 13:49

PNS 10/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

1. Ogłoszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...

2018-03-23 13:55

ZOC 03/2018 Zapytanie ofertowe na opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje inwestycji pn."Likwidacja studni głębinowych na terenie gminy Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2018-03-08 12:56

PNS 02/2018 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Topole, gm. Chojnice"

!. Ogloszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...

2018-02-23 12:24

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: "Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2018-01-24 13:59

PNS 01/2018 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-07-07 13:24

PNS 03/2017 "Przebudowa kanału melioracyjnego wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy, gm. Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-05-19 12:07

PNS 02/2017 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice” Budowa sieci wodociągowej ø90 ÷ 110PE w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-04-05 12:25

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...