Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Drzymały 14.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  tel. 533 327 046
  email marcin.konieczny@gptogatus.pl;
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zadawane pytania i prowadzenia z Państwem korespondencji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
 • Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do załatwienia danej sprawy;
 • Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może uniemożliwić prowadzenie z Państwem korespondencji.
Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2019-07-10 16:54
Opublikował: Dariusz Jasiński
Data opublikowania: 2019-07-10 16:54
Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-07-16 14:36
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1551