Instrukcja

  Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

  Podstawą do uruchomienia BIP są:

 • Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z pozn. zm.)
 • Rozporządzenie MSWiA, z 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. 2014 poz. 361 z pozn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1195).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

  Po prawej stronie znajduje się logo BIP, a po lewej logo jednostki,  która prezentuje Biuletyn.

  Poruszanie się  po stronie umożliwią m.in. nagłówki czyli górna część BIP, która jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP:

 • BIP GZGK Chojnice – główna strona
 • Przetargi – wykaz aktualnych i archiwalnych przetargów
 • Instrukcja – informacje o poruszeniu się po stronie
 • Redakcja BIP – kontakt i informacja o osobie redagującej Biuletyn
 • Szukaj – pole do wyszukiwania za pomocą słów kluczowych
 • Zaawansowane -  pole do wyszukiwanie za pomocą daty i rodzaju dokumentu

oraz menu z lewej części BIP pod nagłówkiem, która również jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP:

 • Menu podmiotowe – informacje podmiotowe o jednostce
 • Menu przedmiotowe – dodatkowe informacje o jednostce

  Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu poprzez pola: kto wytworzył, data wytworzenia, kto opublikował, data opublikowania, ostatnia zamiana, data ostatniej zmiany. Rejestr zmian i liczba wyświetleń strony znajduje się na każdej podstronie w prawy dolnym rogu.

  W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do otworzenia lub pobrania.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2016-12-23 10:33
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2016-12-23 11:16
Ostatnia zmiana: Aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2019-07-16 14:33
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 3711