Menu podmiotowe


Menu przedmiotowe

Przetargi

2019-02-07 11:17

PNS 01/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

1. Ogłoszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...

2018-11-26 13:49

PNS 10/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

1. Ogłoszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...

2018-03-23 13:55

ZOC 03/2018 Zapytanie ofertowe na opracownie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizacje inwestycji pn."Likwidacja studni głębinowych na terenie gminy Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka...

2018-03-08 12:56

PNS 02/2018 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Topole, gm. Chojnice"

!. Ogloszenie o przetargu http://gzgkchojnice.p...

2018-02-23 12:24

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji: "Montaż stałych agregatów prądotwórczych na terenie gminy Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2018-01-24 13:59

PNS 01/2018 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice-etap II"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-07-07 13:24

PNS 03/2017 "Przebudowa kanału melioracyjnego wraz z budową wylotu do jeziora w m. Charzykowy, gm. Chojnice"

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-05-19 12:07

PNS 02/2017 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy gm. Chojnice” Budowa sieci wodociągowej ø90 ÷ 110PE w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...

2017-04-05 12:25

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację inwestycji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chojnice”

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spół...