Twardość wody

Twardość wody pitnej według norm polskich powinna wynosić 60-500 mg CaCO3/dm3 (PN-ISO 6059:1999). Jest określana jako ilość rozpuszczonych w niej soli wapnia, magnezu oraz w mniejszym stopniu innych jonów np. żelaza, manganu. Przez konsumentów zwana jest "kamieniem". Ów kamień to wytrącony podczas gotowania czy podgrzewania wody węglan wapnia i/lub magnezu. 

Twardość wody dostarczaną naszym Klientom z poszczegolnych SUW, podaną w naczęściej spotykanych jednostkach zawiera poniższa tabela:

- Skala
  twardości  
CaCO3
mg/l
mval/l CaCO3
mmol/l
Stopień
niemiecki
°dH
angielski
 °e
francuski
°f
Polska  
norma
- 60 - 500 1,2 - 10,0 0,6 - 5,0 3,4 - 28,0 4,2 - 35,0 6,0 - 50,0
SUW
Charzykowy
 średnio twarda  191 3,82 1,91 10,7 13,37 19,1
SUW
Pawłowo
średnio twarda 285 5,70 2,85 16,0 19,9 28,5
SUW
Krojanty
średnio twarda 231 4,62 2,31 13,0 16,2 23,1
SUW
Ogorzeliny
średnio twarda 226 4,52 2,26 12,7 15,8 22,6
SUW
Swornegacie
miękka 110 2,20 1,10 6,18 7,69 11,0
SUW
Lichnowy
miękka 171 3,42 1,71 9,61 12,0 17,1
 SUW
Nieżychowice 
średnio twarda 255 5,10 2,55 14,3 17,8 25,5

Twardość ogólna jest dzielona na twardość węglanową (przemijającą, nietrwałą) obejmującą tę część jonów wapnia i magnezu, która może być związana z kwaśnymi węglanami (HCO3-) i węglanami (CO32-) oraz twardość niewęglanową (trwałą) obejmującą pozostałą część wapnia i magnezu związaną z siarczanami, chlorkami, azotanami itp. Z punktu widzenia higieny człowieka, uważana jest za parametr drugorzędny, chociaż mający wpływ na jego zdrowie. W związku z negatywnym oddziaływaniem wód miękkich zalecenia unijne przewidują minimalną twardość wód pitnych na poziomie 150mg CaCO3/l. Wody twarde natomiast wywołują podrażnienia skóry.

Uciążliwość podwyższonej twardości wody używanej w gospodarstwach domowych, oprócz wzrostu zużycia mydła i detergentów polega na tworzeniu się kamienia kotłowego, szczególnie przy wysokiej twardości węglanowej. Podczas gotowania woda posiadająca twardość węglanową Ca(HCO3)2 ulega zmiękczeniu wskutek rozkładu wodorowęglanów i wytrącaniu się węglanu wapnia (CaCO3) w postaci białego osadu. Woda o twardości powyżej 200mg CaCO3/dm3 powoduje również osadzanie się kamienia w sieci wodociągowej. Wody miękkie, oprócz negatywnego oddziaływania na zdrowie powodują także nasiloną korozję przewodów wodociągowych.

Zanieczyszczenie wód można ograniczyć przez dostosowania ilości środka piorącego (detergentu) do stopnia twardości wody. Zwiększenie ilości użytego detergentu nie ma wpływu na skuteczność mycia czy prania, natomiast ma duży wpływ na skuteczność i efektywność oczyszczania ścieków. Dawki detergentów w zależności od stopnia twardości wody przedstawiane są na opakowanich środków piorących, myjących (detergentów).