Taryfy woda, ścieki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków: