Konta bankowe GZGK

UWAGA!

Zmiana numeru konta bankowego 
do przelewów należności za faktury za usługi Spółki.

Aktualne konta bankowe to:
konto w Banku PeKaO nr 20 1240 1268 1111 0011 1073 2128
oraz
konto w Banku Spółdzielczym w Chojnicach nr 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.

Konto w banku ALIOR nr 13 2490 0005 0000 4530 7049 8381 jest nieaktualne
i nie będziemy mieli możliwości uznawania przelewanych na nie należności!