Konta bankowe GZGK

do przelewów za faktury za usługi Spółki 

Konto w ALIOR Bank:
13 2490 0005 0000 4530 7049 8381

Konto w Banku Spółdzielczym w Chojnicach:
37 8146 0003 0000 1044 2000 0010