Konta bankowe GZGK

Aktualne konta bankowe do wynywania przelewów należności za faktury za usługi Spółki to:

konto w Banku PeKaO nr 20 1240 1268 1111 0011 1073 2128
oraz
konto w Banku Spółdzielczym w Chojnicach nr 37 8146 0003 0000 1044 2000 0010.