eBOK - jak założyć konto

Aby  samodzielnie założyć konto w e-BOK, potrzebny jest aktywny adres skrzynki email (do komunikacji systemu eBOK z Klientem, na nią będziemy wysyłali wiadomości aktywacyjne) oraz jedną z trzech ostatnich faktur na wodę/ścieki (numer faktury oraz kwota brutto będzie potrzebna do autoryzacji).

W celu zarejestrowania się w eBOK należy:

 1. Wejść na stronę internetową eBOK: https://ebok.wodkan.pl/Chojnice,
 2. Kliknąć link "Rejestracja",
 3. Podać w formularzu zgłoszeniowym (Rejestracja nowego użytkownika - krok 1):
   - Login - Kod Nabywcy z faktury;
   - Email - adres skrzynki e-mail;
   - kod z obrazka
  i kliknąć link "Potwierdź". Na adres email zostanie przesłany kod jednorazowy. 
 4. Podać w formularzu zgłoszeniowym (Rejestracja nowego użytkownika - krok 2)
   - Kod jednorazowy - kod otrzymany w wiadomości e-mail;
   - NazwiskoImię/Nazwę, NIP - dane z faktury;
   - Nr faktury (1 z 3 ostatnich) - dane z faktury;
   - Kwota brutto - dane z faktury;
 5. Zaznaczyć checkbox "Czy chcesz otrzymywać faktury w postaci elektronicznej?" - czym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury elektronicznej z jednoczesną rezygnacją z otrzymywania faktur papierowych.
  Zgodnie z zaakceptowanym Regulaminem, powyższą zgodę Klient może wycofać, rezygnując z faktury elektronicznej, wracając do otrzymywania faktury papierowej.
  UWAGA: faktura elektroniczna posiada taką samą wartość prawną, jak dokument w formie papierowej!
 6. Zapoznać się z treścią Polityki prywatności,
 7. Zapoznać się z treścią Regulaminu eBOK,
 8. Zaznaczyć checkbox "Akceptuję politykę prywatności i regulamin EBOK" - czym Klient wyraża zgodę na warunki świadczenia uslugi eBOK,
  i kliknąć link "Potwierdź". Jeśli wszystko wprowadzono poprawnie - na adres email zostanie przesłane hasło tymczasowe z instrukcją pierwszego logowania, co zostanie potwierdzone komunikatem.
 9. Kliknąć "OK",
 10. Wprowadzić w otwarte okno logowania:
   - Login - (Kod Nabywcy z faktury)
  oraz
   - Hasło - otrzymane w wiadmości e-mail.
  Jeśli wszystko wprowadzono poprawnie - otworzy się okno pierwszego logowania. W nim należy zmienić tymczasowe hasło na własne, spełniające wymagania bezpieczeństwa,które są w oknie opisane. Po wprowadzenu wymaganych danych, należy kliknąć "Zapisz".
  Jeśli wszystko wprowadzono poprawnie - otworzy się okno eBOK, z komunikatem informującym o pomyślnej zmianie hasła.
 11. Kliknąć "OK" - proces rejestracji w eBOK i tworzenia konta zakończony!