WFOŚiGW 2018

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że skorzystał z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy realizacji zadania p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice”

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 1.727.242,23 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW wynosiło 1.376.000,00 zł

W ramach zadania została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz sieć kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i ul. Droga do Chojniczek a także sieć wodociągowa w ul. Długiej w miejscowości Charzykowy.

Wartość zadania wynosiła 1.727.242,23 zł netto, wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” z Chojnic.