x

Szanowni Państwo,

w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju,

od poniedziałku 14.06.2021 r.
biura Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
są dostępne dla Klientów. 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa
oraz pracowników Spółki
informujemy, że wstęp na teren Spółki
jest możliwy wyłącznie w maseczkach ochronnych.

WFOŚiGW

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że korzysta z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy realizacji zadania p.n.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice”

Koszt kwalifikowany zadania wynosił 2.000.000,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW wynosiło 1.376.000,00 zł

W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz sieć kanalizacji deszczowej w ul. Długiej i ul. Droga do Chojniczek a także sieć wodociągowa w ul. Długiej w miejscowości Charzykowy.

Wartość zadania wynosi 1.727.242,23 zł netto, wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „Ekomel” z Chojnic.