Sygnalizowanie

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach / nadużyciach finansowych.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, jako beneficjent projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie aglomeracji Chojnice – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl

  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej