Mapa obiektów technologicznych

   Mapa gminy Chojnice z lokalizacją obiektów technologicznych - infrastruktury wod-kan (stacje uzdatniania wody, pompownie, tłocznie i oczyszczalnie ścieków) eksploatowanych przez GZGK.

   Obecnie Spółka eksploatuje około dziewięćdziesiąt zawansowanych technologicznie obiektów, z czego ponad połowa objęta jest ciągłym monitoringiem przez oprogramowanie SCADA.