Oczyszczalnie

Rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Swornegaciach

   We wsi Swornegacie uroczyście zakończona została rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych. Została sfinansowana ze środków własnych gminy, która przeznaczyła na ten cel milion 700 tysięcy złotych. EkoFundusz udzielił dotacji w wysokości 4 milionów 290 tysięcy złotych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał 3 mln zł pożyczki.

   Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Swornychgaciach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej kosztowała ponad 9 mln zł. Stara oczyszczalnia ścieków w Swornegaciach wybudowana została w 1997 roku. Stosowana była w niej przestarzała technologia, jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie spełniała wymaganych norm. Dlatego potrzebna była modernizacja. Rozpoczęła się pod koniec 2006 roku. Prace projektowe zakończyły się rok później. Od czerwca 2008 do grudnia 2009 prowadzone były roboty budowlano – montażowe.

   Przepustowość oczyszczalni ścieków na dobę wynosi teraz 560 m3. Zastosowane zostały najnowocześniejsze technologie. Zmodernizowano dwie przepompownie, wybudowano 5 395 m nowej kanalizacji sanitarnej, 1 258 m przykanalików, 4 przepompownie ścieków, wyremontowano pompownię sieciową. Rozdzielono kanalizację sanitarną od kanalizacji deszczowej, uszczelniono kolektory betonowe.


SCADA - wizualizacja technologii oczyszczalni ścieków Swornegacie