Nowa trzyletnia taryfa

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje,
że w dniu 8 października 2021 roku weszła w życie nowa, obowiązująca w kolejnych trzech latach,
taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.322.127.2021/D.KR z dnia 10.09.2021 r.
przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Opublikowano ją na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie w dniu 30 września 2021rZgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (czyli PGW Wody Polskie).

Link do tabeli aktualnych cen taryfy obowiązującej od dnia 08.10.2022 r. do dnia 07.10.2023r.