Materiały do pobrania

Tabela cen taryfy na lata 2022/23

Powrót do taryf wod-kan

TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 08.10.2022 r. do dnia 07.10.2023 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1

Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczane na podstawie
wskazań wodomierza głównego

Cena taryfowa

zł/m3 5,18 5,59

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,36 0,38

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,82 5,21
2. W-2 Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz woda na cele przeciwpożarowe i publicznych zdrojów oraz zraszania publicznych ulic i zieleni oraz inne nie wymienione w poz. 1.

Cena taryfowa

zł/m3 5,18 5,59

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,00 0,00

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 5,18 5,59

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1

Indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,84 19,27

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 7,48 8,08

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 10,36 11,19
2. S-2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,84 19,27

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 3,74 4,04

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 14,10 15,23

3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1a.

Stawka opłaty abonamentowej

za odczyt woda  

zł/odczyt

1,29 1,40
1b. za odczyt ścieki   1,30 1,40
2a. Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie woda  

zł/rozliczenie

4,79 5,17
2b. za rozliczenie ścieki   4,79 5,17
3. Stawka opłaty abonamentowej gotowość woda  

zł/miesiąc

1,92 2,07
4. Stawka opłaty abonamentowej gotowość ścieki  

zł/miesiąc

5,58 6,03