Materiały do pobrania

Tabela cen taryfy na lata 2021/22

Powrót do taryf wod-kan

TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 08.10.2021 r. do dnia 07.10.2022 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1

Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczane na podstawie
wskazań wodomierza głównego

Cena taryfowa

zł/m3 5,06 5,46

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,38 0,41

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,68 5,05
2. W-2 Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz woda na cele przeciwpożarowe i publicznych zdrojów oraz zraszania publicznych ulic i zieleni oraz inne nie wymienione w poz. 1.

Cena taryfowa

zł/m3 5,06 5,46

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,19 0,20

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,87 5,26

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1

Indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,78 19,20

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 7,42 8,01

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 10,36 11,19
2. S-2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa
domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 17,78 19,20

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 3,71 4,00

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 14,07 15,20

3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1a.

Stawka opłaty abonamentowej

za odczyt woda  

zł/odczyt

1,28 1,38
1b. za odczyt ścieki   1,28 1,38
2a. Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie woda  

zł/rozliczenie

5,25 5,67
2b. za rozliczenie ścieki   5,25 5,67
3. Stawka opłaty abonamentowej gotowość woda  

zł/miesiąc

1,84 1,99
4. Stawka opłaty abonamentowej gotowość ścieki  

zł/miesiąc

5,45 5,88