Aktualności

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że w dniu 20.05.2014r. w m. Charzykowy ulice: Żeglarska, Spławikowa, Rybacka, Sieciowa, Jachtowa nastąpi...
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że w dniu 30 .04.2014r. w m. Lichnowy , Ciechocin, Granowo, Ostrowite, Chojnaty nastąpi od godziny 8:00  do...
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Chojnicach na podstawie uchwały nr XXXVIII/477/2013 Ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków które będą...
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w dniu 14.08.2013r. przeprowadził odbiór końcowy inwestycji pn. „Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji...
Z dniem 01.03.2013 wprowadza się nowy wzorzec umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które będą stosowane na terenie Gminy Chojnice. Umowa - Pobierz plik
Z dniem 01.01.2012 likwidacji ulega kasa w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.  w Chojnicach. Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na nasze konta w Bankach na niżej podane numery, które...
Nowe taryfy w mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi cenami Uchwała...
Serdecznie witamy w nowej witrynie internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach. Strona ma na celu dostarczanie interesantom zakładu informacji na temat jego działalności oraz ułatwić...
Od września tego roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach przeniósł swoją siedzibę z ul. 31 stycznia na nowy adres. Wszystkich interesantów zapraszmy do nowej siedziby spółki...