Ogłoszenie - taryfy 2015r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Chojnicach

na podstawie uchwały nr XLV/612/2014

ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, które będą obowiązywały od dnia 01.01.2015 do  31.12.2015

Pobierz Plik