Materiały do pobrania

Tabela cen taryfy na lata 2019-20

Powrót do taryf wod-kan 

 TARYFA
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
obowiązująca na terenie Gminy Chojnice
w okresie od dnia 17.08.2019 r. do dnia 16.08.2020 r.

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę W-1:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. W-1.1

Woda do spożycia i celów bytowych
oraz produkcji rolnej pobierana przez indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 4,77 5,15

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,50 0,54

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,27 4,61
2. W-1.2 Woda do spożycia i celów bytowych
pobierana przez odbiorców innych niż 
indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 4,77 5,15

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 0,43 0,46

Cena wody dla odbiorcy

zł/m3 4,34 4,69
3. W-1.3

Woda na cele inne niż wymienione w poz. 1, 2

Cena taryfowa zł/m3 4,77 5,15

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków S-1:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Jednostka Cena
netto brutto
1. S-1.1

Indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 18,54 20,02

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 8,87 9,58

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 9,67 10,44
2. S-1.2 Odbiorcy inni niż
indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne

Cena taryfowa

zł/m3 18,54 20,02

Dopłata z budżetu Gminy

zł/m3 3,40 3,67

Cena ścieków dla odbiorcy

zł/m3 15,14 16,35

3. Wysokość stawek miesiecznej opłaty abonamentowej:

L.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena
netto brutto
1.

Stawka opłaty abonamentowej - za odczyt

zł / odczyt

1,62 1,75
2. Stawka opłaty abonamentowej - za rozliczenie

zł / rozliczenie

5,79 6,25
3. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość woda

zł / miesiąc

1,65 1,78
4. Stawka opłaty abonamentowej - gotowość ścieki

zł / miesiąc

5,46 5,90