x

Szanowni Państwo,

w związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju,

od poniedziałku 14.06.2021 r.
biura Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
są dostępne dla Klientów. 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa
oraz pracowników Spółki
informujemy, że wstęp na teren Spółki
jest możliwy wyłącznie w maseczkach ochronnych.

Usługi

Przedmiotem działania Zakładu jest:

• produkcja i zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców,
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
• eksploatacja, konserwacja i remonty urządzeń, budowli i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych,
• programowanie rozwoju branży,
• nadzór nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,
• budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• budowa rurociągów i urządzeń melioracyjnych,
• wykonywanie robót budowlano – montażowych,
• czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych.

Teren działania Zakładu obejmuje gminę Chojnice.