Woda w sieci przydatna do spożycia - Chojnice, Funka, Chojniczki, Stary Młyn, Karolewo, Władysławek, Jarcewo, Czartołomie.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
zgodnie z komunikatem 2/19 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach,
informuje, że woda w sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości Chojnice, Funka, Chojniczki, Stary Młyn, Karolewo, Władysławek, Jarcewo, Czartołomie, wskutek działań naprawczych podjętych przez dostawcę wody - Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w Chojnicach, jest przydatna do spożycia i odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W załączeniu: Komunikat 2/19 PSSE w Chojnicach