Pogorszona jakość wody w sieci - Chojnice, Funka, Bachorze, Chojniczki, Topole, Stary Młyn, Karolewo, Władysławek, Jarcewo, Czartołomie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach
zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach,
informuje, że pogorszona została jakość wody w sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości Chojnice, Funka, Bachorze, Chojniczki, Topole, Stary Młyn, Karolewo, Władysławek, Jarcewo, Czartołomie.

W sieci wodociągowej stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę bakterii (mikroorganizmów) w 22oC.

Bakterie te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. 

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Dostawcą wody do w/w miejscowości są Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach

Za utrudnienia związane z jakością dostarczanej wody Spółka przeprasza.

W załączeniu: Komunikat 1/19 PSSE w Chojnicach

Decyzja PSSE w Chojnicach z dnia 20.05.2019