Brak przydatności wody do picia przez ludzi w miejscowościach: Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty

 K O M U N I K A T

 

W porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chojnicach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że:

w związku z wystąpieniem bakterii z grupy coli w wodzie zasilanej z ujęcia gminnego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lichnowy, gmina Chojnice

Stwierdza się brak przydatności wody do spożycia przez LUDZI w miejscowościach:

LICHNOWY, OSTROWITE, NOWE OSTROWITE, LISIA GÓRA, CIECHOCIN, GRANOWO, CHOJNATY.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach zgodnie z Decyzją Nr HKN-6000-2-6-4/17 z dnia 11.10.2017r., w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu gminnego w miejscowości Lichnowy, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Lisia Góra, Ciechocin, Granowo, Chojnaty nakazał unieruchomienie wodociągu oraz podjęcie działań naprawczych.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.

2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.

3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.

4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania WC.

 

W tej sytuacji Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach organizuje Zastępcze Punkty Czerpania Wody zdatnej do spożycia w następujących lokalizacjach:

- Lichnowy - przy kościele

- Ostrowite - przy Szkole Podstawowej

- Nowe Ostrowite - przy sklepie

- Ciechocin - przy remizie

- Granowo - przy świetlicy

- Chojnaty - przy placu zabaw

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Kierownik Działu Technicznego: Michał Mączyński - 513 060 131

Szef eksploatacji sieci wod-kan: Dariusz Półczyński - 513 060 144

Prezes Zarządu: Arkadiusz Weder – 513 060 012

 

Na chwilę obecną od dnia 06.10.2017r. (piątek) woda poddawana jest procesowi chlorowania. Wyżej wymienione warunki obowiązują do czasu ustabilizowania się parametrów mikrobiologicznych wody, po wprowadzeniu procesu jej dezynfekcji (chlorowania) i wykonania badań kontrolnych.

Następny komunikat przewiduje się na dzień 12.10.2017r. (czwartek).

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o przystąpił do działań naprawczych celem przywrócenia jakości wody do obowiązujących wymagań sanitarnych.

Za utrudnienia przepraszamy.