Ostatnie pożegnanie Prezesa Arkadiusza Wedera

  Dnia 25 grudnia 2023 r. zmarł po ciężkiej chorobie nasz szef, przyjaciel a dla wielu z nas mentor Arkadiusz Weder. Trudno wyrazić słowami, jak wielką stratę dla nas wszystkich oznacza Jego odejście. Był nie tylko wybitnym profesjonalistą, ale też człowiekiem o wielkim sercu, a praca z nim była dla nas inspiracją.

  Przez lata pełnił funkcję najpierw dyrektora a później prezesa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Był absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej i Sanitarnej ówczesnej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie w specjalności wodociągi i kanalizacja, gdzie w 1991 r. uzyskał tytuł mgr inż.

 Od początku swoją pracę zawodową związał z posiadanym wykształceniem. W latach 1991-1997 pracował w Przedsiębiorstwie Rozruchu i Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków EKOKLAR Piła oraz Biurze Inżynierskim EKOKLAR Piła, gdzie pełnił funkcje inżyniera budowy, specjalisty ds. rozruchu oczyszczalni ścieków, w końcu projektanta. Stosowne uprawnienia do projektowania uzyskał w sierpniu 1997. Od roku 1997 do początku 2003 prowadził własną działalność w zakresie inżynierii środowiska. Od 7 kwietnia 2003 r do 31 grudnia 2006 r. pełnił funkcję Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach, a po jego przekształceniu w spółkę prawa handlowego, z dniem 1 stycznia 2007 r. objął stanowisko prezesa zarządu spółki. Funkcję tę pełnił przez prawie 17 lat.

  Pod jego zarządem zakład rozwinął się stając się jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego typu w kraju. Zrealizował wiele znaczących inwestycji, w tym modernizację oczyszczalni ścieków Swornegacie, budowę kilku stacji uzdatniania wody i wiele, wiele innych.

  Był wybitnym technologiem oczyszczania ścieków. Ogromna i szczegółowa wiedza jaką posiadał onieśmielała nie tylko laików, ale często również profesjonalistów. Jego aktywność zawodowa nie ograniczała się jedynie do terenu gminy Chojnice. Od 1999 roku był członkiem Rady nadzorczej Miejskich Wodociągów w Chojnicach, jako konsultant z ramienia Burmistrza miasta Chojnice, a później z ramienia Rady Nadzorczej Miejskich Wodociągów brał udział w dwóch modernizacjach miejskiej oczyszczalni ścieków w Chojnicach. W 2001 roku był kierownikiem rozruchu oczyszczalni ścieków "Kapuściska" w Bydgoszczy.

   Warto też podkreślić jego osobiste cechy - był człowiekiem pracowitym, kompetentnym, przy tym skutecznym w działaniu i konsekwentnym w dążeniu do celów. Za to był szanowany i lubiany przez pracowników .

   Jego umiejętność słuchania współpracowników dawała nam poczucie, że nasze opinie są ważne i że każdy z nas ma realny wpływ na to, jak funkcjonuje firma.

   Dziś, wspominając Jego życie i osiągnięcia, czujemy nie tylko smutek, ale i wdzięczność za te wspólnie przepracowane lata i to, co dla nas uczynił.

   Będziemy pamiętać o nim, a jego wizja tego jak powinien wyglądać dalszy rozwój naszego zakładu będzie nadal inspirować nas każdego dnia.

   Niech spoczywa w pokoju, pozostając na zawsze w naszych sercach i myślach.