Zgłaszanie awarii po nowemu

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje
o uruchomieniu zautomatyzowanego systemu powiadamiania o awariach.

   Obecnie, w celu zgłoszenia awarii, (telefonując na numer ogólny 52 397 2450), można dwojako skontaktować się ze służbami utrzymania ruchu:

  • w godzinach funkcjonowania biura (godz. 7-15 w dni robocze), po uzyskaniu połączenia i wybraniu skróconego numeru 2, zgłosi się pracownik działu technicznego, który obsłuży powiadomienie;
  • poza godzinami funkcjonowania biura (dni wolne oraz godziny popołudniowe i nocne dni roboczych), po usłyszeniu zapowiedzi, aby zgłosić awarię, konieczny będzie wybór obszaru zależy od miejsca jej wystąpienia, i tak:
    • dla awarii na północ od Chojnicwybranie nr 8 i połączenie z pracownikiem dyżurującym i obsługującym ten obszar;
    • dla awarii na południe od Chojnicwybranie nr 7 i połączenie z pracownikiem dyżurującym i obsługującym ten obszar;

   Kontakt alarmowy, można uzyskać również pod bezpośrednimi numerami komórkowymi:

  • 690 890 513 - obsługa awarii na obszarze na północ od Chojnic;
  • 690 890 519 - obsługa awarii na obszarze na południe od Chojnic.

 

   W razie wątpliwości, co do lokalizacji miejscowości w jednym bądź drugim obszarze, wybranie nr 6 (po uzyskaniu połączenia z  nr 52 397 2450) umożliwi odsłuchanie informacji o sołectwach objętych obszarami, i tak:

   Obszar na północ od Chojnic obejmuje sołectwa: Swornegacie, Funka, Kłodawa, Kruszka, Krojanty, Jarcewo-Czartołomie, Zbeniny, Klosnowo, Klawkowo, Charzykowy, Chojniczki, Powałki.
   Obszar na południe od Chojnic obejmuje sołectwa: Nowy Dwór-Cołdanki, Ogorzeliny, Sławęcin, Lichnowy, Chojnaty, Ciechocin, Granowo, Ostrowite, Nowe Ostrowite, Silno, Gockowice-Objezierze, Pawłowo, Pawłówko, Racławki, Topole, Nieżychowice, Moszczenica, Doręgowice, Nowa Cerkiew, Lotyń.

 


Mapa podziału sołectw według obszarów obsługi zgłoszeń awarii (północny i południowy).