Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Głównego Księgowego

Zarząd
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Charzykowy

informuje, że w konkursie na informuje, o rozstrzygnięciu konkursu,
w wyniku którego zatrudniono na stanowisko Głównego Księgowego p. Barbarę Meyer-Myzyk.