31.08.2021r. - Wymiana wodomierzy w m. Chojniczki

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach informuje, że

od dnia 31.08.2021r. (wtorek) w miejscowości Chojniczki

rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na wodomierze przystosowane do zdalnego odczytu radiowego.

Wymiany dokonywać będą Pracownicy GZGK Sp. z o.o.

Prosimy swoich odbiorców do udostępnienia miejsca monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do liczników, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Spółka.