Komunikat WHO o braku zagrożenia dla systemów wodociągowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa.

W dniu 02.03.2020r. WHO opublikowała komunikat (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) uzupełniający wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę.

Dokument odnosi się do sytuacji związanej z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne.

WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.