O GZGK

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Drzymały 14
89- 620 Chojnice
Telefon : ( 52 ) 397-24-50
Fax : ( 52 ) 396-18-66
e – mail : gzgk@gzgkchojnice.pl
 

Dni i godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chojnicach został utworzony na podstawie uchwały Nr XLIV/581/2006 z dnia 26.10.2006 roku  Rady Gminy Chojnice. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach działa wyłącznie na terenie gminy bez możliwości prowadzenia działalności poza terenem gminy.

Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie potrzeb ponad 18 tyś. mieszkańców jak również zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych na terenie działania w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.

 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chojnicach zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług na rzecz społeczności Gminy Chojnice takich jak:

zbiorowe zaopatrzenie w wodę,
zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan.