Oferta

Przedmiotem działania Zakładu jest:

produkcja i zaopatrzenie w wodę ludności i innych odbiorców
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
prowadzenie działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej i remontowej urządzeń, budowli i obiektów wodociągowych, kanalizacyjnych i melioracyjnych
programowanie rozwoju branży
nadzór nad inwestycjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
budowa rurociągów i urządzeń melioracyjnych
wykonywanie robót budowlano – montażowych
czyszczenie hydrodynamiczne sieci kanalizacyjnych

 

Teren działania Zakładu obejmuje gminę Chojnice.