Taryfy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Chojnicach
ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków:

 

1) na podstawie uchwały nr XXXVIII/477/2013, które będą obowiązywały od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

POBIERZ PLIK

 

2) na podstawie uchwały nr XLV/612/2014, które będą obowiązywały od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

POBIERZ PLIK

 

3) na podstawie uchwały nr IX/155/2015, które będą obowiązywały od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

POBIERZ PLIK

 

4) na podstawie uchwały nr XVII/304/2016, które będą obowiązywały od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

POBIERZ PLIK


5) na podstawie Uchwały nr XXVIII/441/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2017, które będą obowiązywały od 01.01.2018r. przez 180 dni od dnia wejścia w życie nowej ustawy o zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 27 października 2017r. (Dz.U. poz 2180).

POBIERZ PLIK
 

6) Decyzja zatwierdzająca taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla GZGK Sp. z o.o.
Dotyczy: Gminy Chojnice na okres trzech lat od 17.08.2018r. do 16.08.2021r.

Decyzja nr GD.RET.070.127.D2.2018.KR